รั้วกัน ประตูกั้นอเนกประสงค์ สำหรับกั้นช่องทางเดินบันได หรือจำกัดพื้นที่เลี้ยงดู Size S กั้นได้ 1 ช่วง 77-91 ซม.
1,850.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

รั้วกัน ประตูกั้นอเนกประสงค์ สำหรับกั้นช่องทางเดินบันได หรือจำกัดพื้นที่เลี้ยงดู Size S กั้นได้ 1 ช่วง 77-91 ซม.

สำหรับสัตว์เลี้ยง (ติดตั้งเร็วไม่ต้องเจาะผนัง) สำหรับสัตว์เลี้ยง (ติดตั้งเร็วไม่ต้องเจาะผนัง) Step ในการเปิดเข้า-ออกอย่างถนัดมือ
ประตูออกแบบให้สวิงปิดกลับอัตโนมัติ