ประตูกั้นอเนกประสงค์ สำหรับกั้นช่องทางเดินบันได หรือจำกัดพื้นที่เลี้ยงดู Size M กั้นได้ 2 ช่วง 77-91/91-105 ซม
2,150.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ประตูกั้นอเนกประสงค์ สำหรับกั้นช่องทางเดินบันได หรือจำกัดพื้นที่เลี้ยงดู Size M  กั้นได้ 2 ช่วง 77-91/91-105  ซม 

สำหรับสัตว์เลี้ยง (ติดตั้งเร็วไม่ต้องเจาะผนัง) สำหรับสัตว์เลี้ยง (ติดตั้งเร็วไม่ต้องเจาะผนัง) Step ในการเปิดเข้า-ออกอย่างถนัดมือ
ประตูออกแบบให้สวิงปิดกลับอัตโนมัติ