หวีเล็ก หวีสางขนแบบไม่มีด้ามจับ ใช้สางสังกะตัง ความยาว 7.5 นิ้ว กว้าง 1.2 นิ้ว
150.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

หวีเล็ก หวีสางขนแบบไม่มีด้ามจับ ใช้สางสังกะตัง ความยาว 7.5 นิ้ว  กว้าง 1.2 นิ้ว

หวีเล็ก หวีสางขนแบบไม่มีด้ามจับ ใช้สางสังกะตัง ความยาว 7.5 นิ้ว  กว้าง 1.2 นิ้ว

เป็นหวีเล็กใช้สำหรับหวีขนสุนัข หรือแมว หวีขนที่พันกันให้คลี่คลายออกได้ ใช้สำหรับสุนัขพันธุ์กลาง ใหญ่และขนยาว