หวี แปรงสลิคเกอร์ size m กว้าง 3.5 นิ้ว ยาว 5.5 นิ้ว
200.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

หวี แปรงสลิคเกอร์ size m กว้าง 3.5 นิ้ว ยาว 5.5 นิ้ว

หวีแปรงขนสุนัข ใช้สำหรับหวี แปรง ขนสุนัข ไม่ทำให้สัตว์เลี้ยงเจ็บหรือระคายเคืองผิว 
เพื่อให้ขนแน่นฟู สวยงาม และยังใช้สางขนที่หลุดร่วงออก เพื่อลดการเกิดสังกะตัง  
อีกทั้งยังช่วยในการสางขนที่พันกันหรือจบตัวเป็นก้อน