คลิกเกอร์ (Clicker) อุปกรณ์สำหรับฝึกสุนัข สีแดง-เขียว
สินค้ามาใหม่
120.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

คลิกเกอร์ (Clicker) อุปกรณ์สำหรับฝึกสุนัข สีแดง-เขียว

เป็นเสมือนรางวัลสำหรับสุนัข มีความเสถียรของเสียง ชัดเจน เกิดเสียงดังทันทีที่กด

ทำให้สามารถสื่อสารให้สุนัขเข้าใจได้ง่าย ว่าท่าทางใดเป็นท่าทางที่เราต้องการให้สุนัขทำ

Clicker ทำจากพลาสติกเล็กๆ ที่เวลากดแล้วจะมีเสียงดัง Click!

ก่อนจะทำการฝึกสุนัขด้วยคลิกเกอร์ต้องปูพื้นฐานให้สุนัขเข้าใจความหมายของเสียงคลิกเกอร์เสียก่อน

จึงจะทำให้การฝึกด้วยคลิกเกอร์มีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะทำให้สุนัขสนุกไปกับการฝึกทุกครั้ง

  • ช่วยฝึกสื่อสารให้สุนัขเข้าใจได้ง่าย 
  • ช่วยฝึกให้เชื่อฟังคำสั่ง
  • ช่วยในการเรียนรู้ 
  • น้ำหนักเบา จับถนัดมือ 
  • มีเสียงดังชัดเจน