หวีสุนัข หวีแมว หวีเหล็ก2ด้าน สีชมพู แปรงขนสุนัข ช่วยสางสังกะตัง
150.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

หวีสุนัข หวีแมว หวีเหล็กสองด้าน สีชมพู แปรงขนสุนัข ช่วยสางสังกะตัง

ใช้สำหรับสุนัขและแมว คุณสมบัติ สามารถหวีได้ 2 ด้าน  ช่วยแก้ขนสุนัขและแมวที่เป็นสังกะตังได้ ด้านขาวเป็นเหล็กเส้น  
 เล็กหวีสำหรับสุนัขและแมวที่มีขนตรง ส่วนด้านซ้ายเป็นเหล็กเส้นใหญ่สำหรับสุนัขขนหยิก