กระบะทรายแมว ห้องน้ำแมว ถาดทรายแมว 3 ชั้น สีเขียว ขนาด 40x50x18.5 cm
580.00 THB
กระบะทรายแมว ห้องน้ำแมว ถาดทรายแมว 3 ชั้น ขนาด 40x50x18.5 cm เป็น Ag+ Antibacterial silver ion พลาสติกไม่มีสารเคมี ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย มีถาดลิ้นชัก เก็บทำความสะอาดง่าย สะดวก มีที่ดักทรายแมว ไม่ให้ทรายติดเท้าแมว มีรูตะแกรงช่วยกรองทราย ป้องกันทรายหกเลอะเทอะ แถมที่ตัก ขอบกระบะสูงป้องกันทรายกระเด็น
กระบะทรายแมว ห้องน้ำแมว ถาดทรายแมว 3 ชั้น สีฟ้า ขนาด 40x50x18.5 cm
580.00 THB
กระบะทรายแมว ห้องน้ำแมว ถาดทรายแมว 3 ชั้น ขนาด 40x50x18.5 cm เป็น Ag+ Antibacterial silver ion พลาสติกไม่มีสารเคมี ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย มีถาดลิ้นชัก เก็บทำความสะอาดง่าย สะดวก มีที่ดักทรายแมว ไม่ให้ทรายติดเท้าแมว มีรูตะแกรงช่วยกรองทราย ป้องกันทรายหกเลอะเทอะ แถมที่ตัก ขอบกระบะสูงป้องกันทรายกระเด็น
กระบะทรายแมว ห้องน้ำแมว ถาดทรายแมว 3 ชั้น สีกรมท่า ขนาด 40x50x18.5 cm
580.00 THB
กระบะทรายแมว ห้องน้ำแมว ถาดทรายแมว 3 ชั้น ขนาด 40x50x18.5 cm เป็น Ag+ Antibacterial silver ion พลาสติกไม่มีสารเคมี ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย มีถาดลิ้นชัก เก็บทำความสะอาดง่าย สะดวก มีที่ดักทรายแมว ไม่ให้ทรายติดเท้าแมว มีรูตะแกรงช่วยกรองทราย ป้องกันทรายหกเลอะเทอะ แถมที่ตัก ขอบกระบะสูงป้องกันทรายกระเด็น