กระบะทรายแมว ห้องน้ำแมว 3 ชั้น ทรงโดมเข้ามุม สีเขียว ขนาด 43x56x42.5 cm
850.00 THB
กระบะทรายแมว ห้องน้ำแมว 3 ชั้น ทรงโดมเข้ามุม ขนาด 43x56x42.5 cm เป็น Ag+ Antibacterial silver ion พลาสติกไม่มีสารเคมี ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย มีถาดลิ้นชัก เก็บทำความสะอาดง่าย สะดวก มีที่ดักทรายแมว ไม่ให้ทรายติดเท้าแมว มีรูตะแกรงช่วยกรองทราย ป้องกันทรายหกเลอะเทอะ แถมที่ตัก และแผ่นกรองถ่านหินช่วยดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ทำให้กลิ่นไม่ออกมารบกวน
กระบะทรายแมว ห้องน้ำแมว 3 ชั้น ทรงโดมเข้ามุม สีฟ้า ขนาด 43x56x42.5 cm
850.00 THB
กระบะทรายแมว ห้องน้ำแมว 3 ชั้น ทรงโดมเข้ามุม ขนาด 43x56x42.5 cm เป็น Ag+ Antibacterial silver ion พลาสติกไม่มีสารเคมี ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย มีถาดลิ้นชัก เก็บทำความสะอาดง่าย สะดวก มีที่ดักทรายแมว ไม่ให้ทรายติดเท้าแมว มีรูตะแกรงช่วยกรองทราย ป้องกันทรายหกเลอะเทอะ แถมที่ตัก และแผ่นกรองถ่านหินช่วยดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ทำให้กลิ่นไม่ออกมารบกวน
กระบะทรายแมว ห้องน้ำแมว 3 ชั้น ทรงโดมเข้ามุม สีกรมท่า ขนาด 43x56x42.5 cm
850.00 THB
กระบะทรายแมว ห้องน้ำแมว 3 ชั้น ทรงโดมเข้ามุม ขนาด 43x56x42.5 cm เป็น Ag+ Antibacterial silver ion พลาสติกไม่มีสารเคมี ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย มีถาดลิ้นชัก เก็บทำความสะอาดง่าย สะดวก มีที่ดักทรายแมว ไม่ให้ทรายติดเท้าแมว มีรูตะแกรงช่วยกรองทราย ป้องกันทรายหกเลอะเทอะ แถมที่ตัก และแผ่นกรองถ่านหินช่วยดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ทำให้กลิ่นไม่ออกมารบกวน