ห้องน้ำแมว ห้องน้ำโดมเปิดครึ่ง ถาดลิ้นชัก Cat Litter Box with Open Front สีเขียว ขนาด 50x40x41 cm
950.00 THB
ห้องน้ำแมว ห้องน้ำโดมเปิดครึ่ง ถาดลิ้นชัก Cat Litter Box with Open Front สีเชียว ขนาด 50x40x41 cm ห้องน้ำแมว ห้องน้ำโดมแบบเปิดครึ่ง มีถาดลิ้นชัก สามารถถอดทำความสะอาดสะดวก มีที่ดักทรายแมว ทำความสะอาดเท้าแมวก่อนที่แมวจะเดินออกจากห้องน้ำ ทำให้หายห่วง ทรายไม่กระเด็นออกด้านนอก ไม่ทำให้บ้านสกปรก มีตะแกรงกรองทรายที่ถาดกระบะ แถมที่ตักและแผ่นกรองถ่านหินดูด...
ห้องน้ำแมว ห้องน้ำโดมเปิดครึ่ง ถาดลิ้นชัก Cat Litter Box with Open Front สีกรมท่าขนาด 50x40x41 cm
950.00 THB
ห้องน้ำแมว ห้องน้ำโดมเปิดครึ่ง ถาดลิ้นชัก Cat Litter Box with Open Front สีกรมท่า ขนาด 50x40x41 cm ห้องน้ำแมว ห้องน้ำโดมแบบเปิดครึ่ง มีถาดลิ้นชัก สามารถถอดทำความสะอาดสะดวก มีที่ดักทรายแมว ทำความสะอาดเท้าแมวก่อนที่แมวจะเดินออกจากห้องน้ำ ทำให้หายห่วง ทรายไม่กระเด็นออกด้านนอก ไม่ทำให้บ้านสกปรก มีตะแกรงกรองทรายที่ถาดกระบะ แถมที่ตักและแผ่นกรองถ่านหินดู...